Terapia uzależnień

0
1642
Terapia uzależnień

Wiele osób w Polsce zmaga się z uzależnieniami. Pierwsza grupą uzależnień są nałogi powodowane przez substancje chemiczne takie jak m.in. alkohol, nikotynę oraz różne rodzaje narkotyków, przykładowo: heroinę, opioidy lub kokainę. Oprócz substancji człowiek może się uzależnić od pewnych czynności, na przykład od: hazardu, zakupów, pracy, a nawet od grania w gry komputerowe!

Największą skłonność do tego ostatniego uzależnienia wykazują przede wszystkim osoby młode, które mają największą styczność z takim typem spędzania wolnego czasu. Kiedy osoba uzależniona zaczyna przejawiać zachowania świadczące o coraz silniejszym uzależnieniu, należy podjąć zdecydowane kroki! Często leży to w gestii osób najbliższych uzależnionemu. Przykładowo mogą to być: rodzice, przyjaciele bądź partner życiowy. Również sami uzależnieni często szukają pomocy i samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu leczenia.

Po pierwsze należy zadać sobie pytanie co to jest terapia uzależnień? Jest to kompleksowe leczenie danego uzależnienia. Istnieje wiele placówek takich jak na przykład centrum leczenia uzależnień wolmed.pl, które skutecznie pomagają swoim pacjentom zerwać z nałogiem.

Pojęcie terapii uzależnień oraz jej cele

Cele terapii uzależnień to przede wszystkim abstynencja oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego osoby uzależnionej. Ważnym aspektem leczenia jest skłonienie pacjenta do przyjęcia bardziej prozdrowotnej postawy. Leczenie uzależnień obejmuje również grupową terapię.

Podczas spotkań chorzy opowiadają o swoich uzależnieniach w kilkuosobowych grupach. Rozmowa z ludźmi zmagającymi się z takimi problemami tworzy więź między chorymi oraz wzbudza w nich poczucie tego, że nie są sami. Ponadto na terapii uzależnień chorzy rozwijają się artystycznie.

Terapeuci w toku leczenia uczą osoby uzależnione wyrażać swoje emocje za pomocą m.in. malowania obrazów, rzeźbienia w drewnie lub pisania wierszy. W zasadzie każda forma wyrażenia siebie i możliwość zapomnienia o nałogu ma ogromne znaczenie podczas terapii.

Długość leczenia nałogu jest bardzo zróżnicowana i zależy od kilku czynników np. od stopnia uzależnienia. Natomiast najważniejszym i najbardziej podstawowym wyżej wymienionym czynnikiem jest stopień zaangażowania pacjenta. To jego chęć przezwyciężenia nałogu musi go motywować do ciężkiej pracy nad sobą. Natomiast jeśli uzależniony nie wykazuje wystarczającej motywacji leczenie może nie przynieść zamierzonych skutków bądź jego efekty mogą być długotrwałe.

Wyciągając wnioski z powyższych argumentów należy pamiętać, że gdy ktoś z naszego otoczenia zacznie wykazywać cechy świadczące o uzależnieniu należy taką osobę od razu skierować do odpowiedniego centrum terapii uzależnień.

[Głosów:0    Średnia:0/5]