USG płuc. Kiedy należy wykonać badanie?

0
1405
doktor

USG to szybkie i ogólnodostępne badanie diagnostyczne, które polega na obrazowaniu struktur anatomicznych klatki piersiowej oraz śródpiersia. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna i bezinwazyjna, dzięki czemu nie naraża pacjentów na szkodliwe promieniowanie, ból czy dyskomfort.

Badanie ultrasonograficzne płuc powszechnie wykorzystuje się m.in. w diagnostyce chorób zapalnych, obecności płynu w jamie opłucnowej, obrzęków czy zmian guzowatych.

Możliwości badania USG płuc

Badanie USG płuc daje możliwość oceny różnych zmian zapalnych, w tym zapalenia płuc, zapalenia opłucnej czy obecności płynu w jamie opłucnej. Procedura ta pozwala lekarzowi na przeanalizowanie stanu rusztowania klatki piersiowej, np. złamań żeber, zmian pourazowych czy guzów powłok klatki piersiowej. Podczas badania dokonywana jest ocena śródpiersia, włącznie z węzłami chłonnymi.

USG płuc umożliwia też ocenę zmian miąższu płucnego, które położone są obwodowo. Badanie to pozwala jednocześnie na monitorowanie procesu leczenia różnych zmian, stwierdzonych wcześniej w badaniu RTG. Niektórym pacjentom zalecana jest kontrolna ultrasonografia, np. przy regresji nacieku w przebiegu zapalenia płuc.

Przebieg badania ultrasonograficznego płuc

Badanie USG płuc przeprowadzane jest w pozycji siedzącej – zarówno z przodu klatki piersiowej, jak i z tyłu. Po uprzednim zebraniu wywiadu, lekarz nakłada na powierzchnię głowicy ultrasonografu warstwę specjalnego żelu i przesuwa sondę po powierzchni skóry. Na monitorze wyświetlane są poszczególne struktury klatki piersiowej, które poddaje się ocenie z uwzględnieniem ewentualnych zmian patologicznych.

Obraz uzyskany na ekranie monitora można zarejestrować na termoczułym papierze, ewentualnie różnych nośnikach elektronicznych. Wynik samego badania USG płuc jest opisem zobrazowanych struktur, a także wykazem stwierdzonych nieprawidłowości. Na ich podstawie lekarz rozpoznaje niepokojące zmiany i określa dalsze zalecenia. Do wyniku badania dołączana jest również dokumentacja, która zawiera wszystkie zobrazowane patologie.

Przygotowanie do badania ultrasonograficznego płuc

Do USG płuc nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Pacjent powinien dostarczyć poprzednie wyniki badań dotyczących klatki piersiowej i śródpiersia, ze szczególnym wskazaniem na RTG, tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny. Dotyczy to zwłaszcza zdjęć, wypisów ze szpitala czy dokumentacji po ewentualnych zabiegach operacyjnych. Postępowanie to zapewnia lekarzowi możliwość precyzyjnego porównania charakteru i wielkości opisywanych wcześniej zmian, a pacjentowi pozwala uniknąć niepotrzebnych badań dodatkowych. Czas trwania USG płuc wynosi zwykle od kilku do kilkunastu minut, a razem z wywiadem i konsultacją wizyta zajmuje około pół godziny.

Więcej informacji na temat badań ultrasonograficznych znajdziesz na stronie firmy Norax Medical, dystrybutora nowoczesnego sprzętu medycznego i weterynaryjnego.

[Głosów:2    Średnia:5/5]