Astygmatyzm – systematyczne wprowadzenie w temat

0
548

Astygmatyzm, nazywany także niezbornością, to rodzaj zaburzenia w obrębie narządu wzroku. W pewnym uproszczeniu polega on na nieprawidłowej symetrii obrotowej danej gałki ocznej, co prowadzi do powstawania nie do końca wyrazistego obrazu. Może być on nieco krzywy, przesunięty, posiadać zaburzoną ostrość lub być pozbawiony kontrastu. W wielu przypadkach astygmatyzm jest przypadłością, z której można się wyleczyć w stosunkowo prosty i szybki sposób. Poniżej rozwiniemy temat leczenia astygmatyzmu, wskazując na najbardziej popularne i zalecane metody terapii tego zaburzenia. 

Astygmatyzm – ABC podstawowych informacji 

Do astygmatyzmu doprowadza zaburzony kształt gałki ocznej. Asferyczna warstwa rogówki powoduje nieprawidłowe załamanie się promieni oraz ich zaburzony przepływ przez wnętrze gałki oraz soczewkę. W rezultacie jakość wzroku zdecydowanie się pogarsza. Astygmatyzm może przyjąć kilka różnych wariantów, wśród których znajduje się astygmatyzm regularny i nieregularny. Pierwszy z nich dotyczy wady o stopniu odpowiadającym refrakcyjnej różnicy między przekrojami. W przypadku astygmatyzmu nieregularnego mamy do czynienia z brakiem głównych przekrojów o kącie prostym lub ich nadmiernej ilości. 

Diagnoza i leczenie astygmatyzmu

Leczenie rozpoczyna się od przeprowadzenia badań diagnostycznych, w trakcie których gromadzi się informacje na temat astygmatyzmu u konkretnego pacjenta. Dzięki temu możliwe będzie wybranie najlepszej metody korekcji wady wzroku spośród różnych możliwych. Najczęściej, w trakcie diagnozy tworzy się profesjonalny model widzenia oraz przeprowadza pomiar refrakcji. Ważny jest także pomiar oraz ocena zdolności do widzenia obuocznego oraz tak zwanej akomodacji. Badaniem przeprowadzanym jest też pomiar ciśnienia we wnętrzu gałki oraz pomiar grubości warstwy rogówki. Również topografia tej ostatniej jest badaniem mogącym dużo powiedzieć o stanie oka przed podjęciem konkretnego leczenia. 

Objawy astygmatyzmu 

Astygmatyzm jest zaburzeniem rozwijającym się powoli i stopniowo. Niektóre z jego objawów mogą dać o sobie znać wcześniej lub też współwystępować z innymi problemami dotyczącymi narządu wzroku. Wśród najczęstszych objawów należy zamglone pole widzenia w obrębie dali, jak i pierwszego planu. Również dysproporcja pomiędzy wyrazistością linii pionowych lub poziomych. Ponadto, astygmatyzm może objawiać się poprzez bóle głowy oraz intensywne uczucie łzawienia lub pieczenia oczu. Warto też podkreślić, że typowym objawem behawioralnym astygmatyzmu jest tendencja do „mrużenia oczu”, w celu poprawy jakości widzenia. 

Czy możliwe jest wyleczenie z astygmatyzmu? 

W wielu przypadkach możliwe jest całkowite wyleczenie wady, jaką jest astygmatyzm. Oczywiście, zależy to od rozmaitych czynników, w tym również od samego stopnia wady wzroku, zdrowia pacjenta i ogólnej kondycji jego organizmu. W przypadku poszczególnych odmian wady wybierane jest leczenie, które pozwoli częściowo odzyskać zdolność widzenia bądź też przywróci ją do poziomu oryginalnego. Niestety, nie zawsze każda forma leczenie jest możliwa do zastosowania u wszystkich pacjentów i przy wszystkich odmianach astygmatyzmu. 

[Głosów:0    Średnia:0/5]