Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek dla opiekuna: Czym są i jakie są różnice?

0
1880
świadczenie pielęgnacyjne

Opieka nad osobą chorą lub niepełnosprawną może być trudnym i wymagającym zadaniem. W Polsce istnieją dwa główne wsparcia finansowe dla osób, które decydują się na tę formę pomocy – świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. W tym artykule omówimy, czym dokładnie są te wsparcia, jakie są między nimi różnice oraz jakie są wymagania i procedury, aby otrzymać te świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne – co to jest?

Świadczenie pielęgnacyjne jest formą wsparcia finansowego, które przysługuje osobie, która sprawuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą wymagającą stałej opieki. Wsparcie to ma na celu pokrycie kosztów związanych z opieką oraz zapewnienie opiekunowi odpowiedniego wynagrodzenia za jego pracę.

Warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, osoba, która sprawuje opiekę, musi być ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia i posiadać aktualne skierowanie na rehabilitację dla osoby, którą opiekuje się. Ponadto, musi posiadać ważny dokument potwierdzający niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą osoby z niej korzystającej. W przypadku opieki nad dzieckiem do 16. roku życia wystarczy skierowanie na rehabilitację oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Ostatnim warunkiem jest spełnienie kryteriów dochodowych.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności lub choroby przewlekłej osoby, którą opiekuje się opiekun. Na dzień dzisiejszy wynosi od 560 zł do 980 zł miesięcznie. W niektórych przypadkach możliwe jest również uzyskanie jednorazowego dodatku do świadczenia w wysokości 500 zł.

Zasiłek dla opiekuna – co to jest?

Zasiłek dla opiekuna jest formą wsparcia finansowego, która przysługuje osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Wsparcie to ma na celu częściowe zrekompensowanie kosztów związanych z opieką oraz wynagrodzenie opiekuna za jego pracę.

Warunki uzyskania zasiłku dla opiekuna

Aby otrzymać zasiłek dla opiekuna, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, osoba, która sprawuje opiekę, musi być ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ponadto, dziecko, którego opieka jest sprawowana, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub chorobie przewlekłej oraz skierowanie na rehabilitację. Ostatnim warunkiem jest spełnienie kryteriów dochodowych.

Wysokość zasiłku dla opiekuna

Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 900 zł miesięcznie i jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności lub choroby przewlekłej dziecka, którego opieka jest sprawowana.

Różnice między świadczeniem pielęgnacyjnym a zasiłkiem dla opiekuna

Mimo że świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna są formami wsparcia finansowego dla osób sprawujących opiekę, istnieją między nimi istotne różnice. Oto kilka najważniejszych:

  • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która sprawuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą wymagającą stałej opieki, natomiast zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która sprawuje opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą.
  • Świadczenie pielęgnacyjne jest uzależnione od stopnia niepełnosprawności lub choroby przewlekłej osoby, którą opiekuje się opiekun, natomiast zasiłek dla opiekuna jest uzależniony od stopnia niepełnosprawności lub choroby przewlekłej dziecka, którego opieka jest sprawowana.
  • Świadczenie pielęgnacyjne może być otrzymane przez każdą osobę, która spełnia wymagania, natomiast zasiłek dla opiekuna jest przysługujący tylko w przypadku opieki nad dzieckiem do 18. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna?

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, należy składać wniosek w wydziale do spraw świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Wniosek musi być wypełniony wraz z załącznikami, takimi jak orzeczenie o niepełnosprawności lub chorobie przewlekłej oraz skierowanie na rehabilitację.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy zgłosić się do właściwej placówki medycznej, na przykład do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub do Poradni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży. Należy przedstawić dokumentację medyczną oraz przeprowadzić badania i konsultacje z odpowiednimi specjalistami. Po przeprowadzeniu postępowania, zostanie wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub choroby przewlekłej. To orzeczenie jest niezbędne, aby móc skorzystać z różnych form wsparcia, w tym ze świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna.

Dowiedz się więcej o tym jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w konkretnych przypadkach >>

Podsumowanie

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna to formy wsparcia finansowego dla osób sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Chociaż te dwie formy wsparcia mają wiele wspólnych cech, istnieją również znaczne różnice między nimi. Świadczenie pielęgnacyjne jest uzależnione od stopnia niepełnosprawności lub choroby przewlekłej osoby, którą opiekuje się opiekun, natomiast zasiłek dla opiekuna jest uzależniony od stopnia niepełnosprawności lub choroby przewlekłej dziecka, którego opieka jest sprawowana.

Aby otrzymać jedno z tych świadczeń, należy spełnić określone wymagania, takie jak ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub chorobie przewlekłej osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Warto pamiętać, że te świadczenia są ważnym wsparciem finansowym dla osób sprawujących opiekę, ale ich uzyskanie wymaga przejścia przez odpowiednie procedury.

[Głosów:0    Średnia:0/5]